Stel uw vraag
Geplaatst op 30-05-2005

Spoorvervoer in Europa groeit met 3,5%

Door de groei steeg het goederenvervoer per spoor van 364 naar 377 miljard tonkilometers. De groei in de nieuwe Lidstaten van de EU lag beduidend lager en kwam uit op 1,5%. Daarbij moet wel bedacht worden dat het aandeel van het spoorvervoer in de Oost Europese landen al vrij hoog lag. Het marktaandeel in de Oost Europese landen is gemiddeld drie keer hoger dan in West Europa. Voor de oude EU 15 lag het groeicijfer in 2004 t.o.v. 2003 op 4,4%.

Veenman verklaarde de groei door de toegenomen aandacht voor de klant en verbetering in de productie door de inzet van locomotieven die ook over de landsgrenzen heen ingezet kunnen worden.