Stel uw vraag
Geplaatst op 13-04-2005

TowRail eist commerciële rol bij exploitatie Betuweroute

Onderstaand de reactie  van Towrail:

TowRail heeft met verbazing en ongeloof kennis genomen van het voorgenomen besluit van Minister Karla Peijs van Verkeer & Waterstaat om ProRail de Betuweroute voor 3 à 5 jaar in concessie te geven. Het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail hebben ondanks een voorkeursbehandeling de verwachtingen niet kunnen waarmaken. De voorgestelde exploitatie blijft verliesgevend voor de Nederlandse Staat. Toch krijgt ProRail de vrije hand om haar plan uit te voeren.

 

Door het voorgenomen besluit wordt TowRail ook in het vervolgtraject buiten gesloten. ‘Het ministerie heeft onvoldoende kennis genomen van wat wij kunnen bieden. Marktvisie, het ontwikkelen van nieuwe initiatieven en het anders ontsluiten van de Betuweroute zijn de ontbrekende elementen die wij juist kunnen inbrengen’, stelt Max van Asch van Wijck, kopman van TowRail dat sinds november 2004 tracht aan tafel te komen om de exploitatie van de Betuweroute te verbeteren met innovatieve ideeen en commerciele know how. 'TowRail is wél in staat als ketenregisseur in vijf jaar zwarte cijfers te laten zien. Het toekennen van de rol van commerciële partij aan TowRail naast het Havenbedrijf Rotterdam en ProRail binnen het 'Special Purpose Vehicle' is een logische stap als je het advies van de commissie Benjamins leest. Het beperken van TowRail tot een adviesrol over de vorm te geven aanbestedingsprocedure is dat niet.'

 

De commissie Benjamins die de Minister adviseerde over de ingediende businesscase heeft weinig lof voor het door ProRail en Havenbedrijf ingediende voorstel. Zij uit twijfel over de commerciele competenties van ProRail. Bovendien worden door het gebrek aan commercieel inzicht en daadkracht, en door risicomijdend gedrag vrijwel alle risico’s bij de Staat gelegd. Door het op deze wijze vooruitschuiven van de beslissing met drie tot vijf jaar gaat het de burger weer meer geld kosten.

 

Het voorgenomen besluit van de Minister wordt nu in de Tweede Kamer besproken. Deze heeft steeds aangegeven dat de markt een prominente rol moet krijgen in dit zo belangrijke traject. Met TowRail, dat in ruime mate gesteund wordt door de markt, heeft zij de mogelijkheid de markt te introduceren. De Tweede Kamer is aan zet.