Stel uw vraag
Geplaatst op 11-03-2005

Verbetering performance intermodaal vervoer

Gedurende driekwart jaar heeft Maarten de Wijs onderzoek gedaan naar het intermodale vervoerproces per spoor in de haven van Rotterdam. Hij werd hierbij begeleid vanuit het Havenbedrijf Rotterdam en de Erasmus Universiteit. In zijn onderzoek heeft hij gekeken naar de performance in de logistieke keten in het Havengebied. Op een aantal onderdelen in de spoorketen blijken vertragingen te ontstaan. De vertragingen treden met name op bij het vertrek bij de railterminals. Achterliggende oorzaken zijn het niet tijdig aanwezig zijn van locomotieven of machinisten om de trein weg te rijden bij de terminal. Daarnaast ontstaat vertraging doordat op het laatste moment nog een container moet worden bijgeladen. Overigens blijkt dat de vertagingen die aan het begin van de keten ontstaan later weer voor een groot deel worden goedgemaakt.

Maarten de Wijs heeft een enquête uitgevoerd waarin de perceptie van de verschillende partijen is gemeten. In de enquête wordt onderscheid gemaakt tussen drie groepen respondenten:

Groep 1 zijn de partijen die verantwoordelijk zijn voor de realisatie van het intermodale spoorprodukt (railgoederenvervoerders, intermodale railoperators en terminal operators)

Groep 2 bestaat uit de partijen die direct betrokken zijn bij de aansturing van het intermodale spoorprodukt en de opdracht geven tot het vervoer (logistieke dienstverleners)

Groep 3 bestaat uit de partijen waar de goederenstroom wordt gegenereerd en uit de ontvangende partijen (verladers, ontvangers)

Uit de enquête komt onder andere naar voren dat er een grote behoefte is aan het bijhouden van de performance in de keten. Partijen wilen een centrale database waarin acutele informatie beschikbaar komt over de status van de containers en shuttles. Ook blijkt er een meerderheid voorstander te zijn van ketenregie in de haven zodat het overall process beter kan worden aangestuurd.

De resultaten van de enquête kunt u hier bekijken: