Stel uw vraag
Geplaatst op 01-09-2023

Werken in de Rotterdamse haven

Gratis meedoen aan de grootste arbeidsmarkcampagne van het havengebied? Misschien ligt er voor uw organisatie een kans om aan te haken op het platform www.werkeninderotterdamsehaven.nl!

Initiatiefnemers
In januari van dit jaar startten zes partijen het samenwerkingsverband Human Capital Coalitie Energietransitie (HCCE). Een gezamenlijke aanpak die is gericht op het aantrekken en behouden van voldoende en gekwalificeerd personeel voor het havengebied. Deltalinqs, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Techniek College Rotterdam en het Scheepvaart en Transport College werken in deze coalitie samen aan een passend arbeids- en onderwijsaanbod voor nu én in de toekomst, om daarmee de energietransitie in het Haven en Industrieel Complex (HIC) van Rotterdam mogelijk te maken.

Projecten
De activiteiten van de HCCE zijn een aanvulling en uitbreiding op de al bestaande arbeidsmarktactiviteiten. De doelen, ondergebracht in 5 doorbraakprojecten, zijn:
1) Vergroten zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van werken in de Rotterdamse haven
2) Meer sollicitanten per vacature in de haven
3) Meer uitstroom uit het onderwijs (mbo, hbo en wo) naar de haven
4) Meer investeren in leven lang ontwikkelen van studenten en werknemers
5) Het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit in de haven bij werkgevers
6) Het bevorderen van de positionering van de Rotterdamse haven op de (internationale) arbeidsmarkt


Arbeidsmarktcampagne
Voor een van de projecten is, mede dankzij Europese subsidie, de webportal www.werkenindeRotterdamseHaven.nl ontwikkeld. Wat houdt dit in? Het is een platform, waarmee de bezoeker een indruk krijgt van het Haven Industrieel Cluster van Rotterdam. Niet alleen van de maritieme of overslagbedrijven, maar alle organisaties die onderdeel uitmaken van het ecosysteem. Met video's, foto's, teksten en de banenwijzer worden de mogelijkheden van werken ìn en óm de haven in beeld gebracht. Daarmee worden deelnemende bedrijven beter zichtbaar voor studenten en werkzoekenden. Het is echter geen vacature website. Dit platform is bedoeld om het imago van de Rotterdamse haven nog meer te versterken en kandidaten te enthousiasmeren direct bij de deelnemende bedrijven te solliciteren.

Lanceringscampagne
Deze week is er een grote lanceringscampagne gestart met fysieke en digitale campagne middelen. Heb je ons logo als op bussen, trams, abri’s en schermen gezien? Of misschien al een spotje gehoord op een van de radiostations? Ook online wordt er veel traffic naar de website gerealiseerd met advertenties op Google, LinkedIn, Facebook en Instagram. Komende vrijdag 1 september, tijdens de start van de Wereld Haven Dagen, is Werken in de Rotterdamse Haven.nl bovendien hoofdsponsor van het Match event, waarbij de banenwijzer vanuit het collectief van bedrijf gepromoot wordt bij studenten.

Meedoen?
Mocht u uw organisatie in beeld willen hebben op het platform www.werkeninderotterdamsehaven.nl is de beste timing dus om nú deel te nemen. Dat kan via deze link: Deelname Formulier. Invullen kost slechts 5 minuten. Deelname is gratis.

Doorsturen van deze email naar andere bedrijven binnen uw netwerk wordt ook zeer op prijs gesteld; samen maken we deze website tot een succes!