Bestuur

Het bestuur van de stichting vormt een afspiegeling van de financiële deelnemers. Het bestuur bepaalt op hoofdlijnen de activiteiten van het voorlichtingsbureau en ziet toe op de financiën van de stichting. Het bestuur fungeert als een ‘bestuur op afstand’. De dagelijkse leiding is in handen van Directeur Cor Hoenders.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Pieter Hofstra - voorzitter
  • Matthijs van Doorn (Havenbedrijf Rotterdam) - uit de groep Nederlandse Havens 
  • Hans Peter Voorhoeve (ProRail) - uit de groep infrastructuur managers
  • Thom Heijselaar (LTE Netherlands B.V.) - uit de groep railgoederenvervoerders
  • Wil Versteijnen (GVT Group of Logistics) - uit de groep terminal operators/ logistiek dienstverleners
  • Gerard de Groot (A2B-online) - uit de groep logistiek dienstverleners

Pieter Hofstra
Pieter Hofstra is voorzitter van het stichtingsbestuur. Hij was van 1994 tot 2006 lid van de Tweede Kamer namens de VVD. Sinds 12 juni 2007 is de heer Hofstra lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Pieter Hofstra volgde de HBS en studeerde Civiele Techniek aan de Technische Hogeschool Delft en studeerde af in de spoorwegbouwkunde. In de Tweede Kamer hield Hofstra zich bezig met het woon- en bouwbeleid en met openbaar vervoer en goederenvervoer. In de periode 2010-2015 was hij ook algemeen voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Matthijs van Doorn
Op 1 september 2016 werd Matthijs van Doorn aangesteld als manager van de afdeling Logistics van het Havenbedrijf Rotterdam. Van Doorn trad ruim een jaar eerder in dienst getreden als Business Manager Forwarding. De ambities van Van Doorn passen in het streven van het Havenbedrijf om de haven van Rotterdam te ontwikkelen tot dé Logistieke hub van Europa. Voordat Matthijs van Doorn aantrad bij het Havenbedrijf bekleedde hij verschillende functies bij TNT (Express). 

Hans Peter Voorhoeve
Hans Peter Voorhoeve zit namens Prorail in het bestuur. Hij is directeur Goederenvervoer bij ProRail. Hij is verantwoordelijk voor de goede klantrelaties met de goederenvervoerders en de ontwikkeling en verkoop van diensten aan deze vervoerders. Ook is hij verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling van de capaciteit op het spoor.

Thom Heijselaar
Thom Heijselaar is jarenlang werkzaam geweest bij de firma Glencore Grain gevestigd te Rotterdam. Hij was hier verantwoordelijk voor de back-office Europe. Glencore Grain is actief in de import en export van agrarische produkten en is een van de grootste klanten van het spoor. Inmiddels is Thom Heijselaar werkzaam bij spoorgoederenvervoer LTE Netherlands B.V.