evofenedex

Evofenedex is de toonaangevende belangenbehartiger van ruim 30.000 verladers, ontvangers en eigen vervoerders in de groot- en detailhandel, bouw, industrie, agrarische sector en zakelijke dienstverlening. Evofenedex zet zich in om het rendement van de leden te verbeteren door de bereikbaarheid te bevorderen en het beheer van goederenstromen doelmatiger te laten verlopen.

Evofenedex is een vereniging van en voor ondernemers met een logistiek belang. Ontstaan vanuit de behoefte van ondernemingen die hun goederenvervoer regelden met eigen vervoer. Om grondstoffen aan te voeren, om afzetmarkten te bereiken, om klanten te bedienen. Om te ondernemen.

Gesprekspartner
Ook bedrijven die voor het vervoer van producten gebruikmaakten van derden, de zogenoemde verladers, sloten zich aan. Evofenedex is hierdoor uitgegroeid tot een belangrijke gesprekspartner als het gaat om logistiek. De leden van evofenedex zijn verantwoordelijk voor meer dan tachtig procent van alle goederenverplaatsingen in Nederland, inclusief import en export. Over weg, water, rails en door de lucht.

Belangen van ondernemers
Om optimaal op te komen voor de logistieke belangen van ondernemers moet je die belangen kennen en om ze goed te kennen moet je ze tijdig herkennen. En daar schuilt de werkelijke kracht. Evofenedex signaleert mogelijke obstakels en neemt ze weg of biedt er praktische oplossingen voor.

Kerntaken
Evofenedex staat voor het belang van haar leden en voor de volgende kerntaken:
• beïnvloeden politieke besluitvorming
• verstrekken informatie en geven van voorlichting
• verzorgen van opleidingen en trainingen
• geven van bedrijfsadviezen
• bevorderen van een goede verstandhouding tussen partijen op de verschillende markten van
   logistieke dienstverlening
• fungeren als platform
• uitdragen netwerkfunctie


Adresgegevens

evofenedex

Signaalrood 60

2718 SG Zoetermeer

T: 0031 (0)79 346 73 46

F: 0031 (0)79 346 78 00