Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Rotterdam is een van de grootste havens ter wereld. Het Havenbedrijf Rotterdam draagt op een professionele wijze bij aan het bevorderen van bedrijvigheid in het Rotterdamse haven- en industriecomplex, met aandacht voor de leef- en werkomgeving.

Het Havenbedrijf Rotterdam beheert namens de gemeente Rotterdam het bijna 11.000 hectare tellende Rotterdamse haven- en industriecomplex. Dit gebied heeft verschillende belangrijke functies: het is een verzamelplaats voor internationale goederenstromen, herbergt industriële clusters en logistieke dienstverleners en fungeert als 'draaischijf' voor internationale productienetwerken. Het haven- en industriecomplex is een belangrijke dynamo voor zowel de nationale als de internationale economie.

Taken en profiel
Vanouds heeft het Havenbedrijf Rotterdam altijd twee taken gehad:

  • Het ontwikkelen, construeren, managen en opereren van het haven- en industriecomplex
  • Het effectief, veilig en efficiënt afhandelen van scheepsverkeer.

Van havens wordt echter steeds meer verwacht wat overslag, industrie en distributie en andere diensten aangaat. Onze economie is aan het globaliseren en activiteiten worden over ter wereld uitgevoerd. Dit leidt tot een opwaardering en toename van transport, waarin de haven van Rotterdam slechts een link is in logistieke en industriële netwerken. Daarom is het Havenbedrijf Rotterdam niet alleen actief in de haven zelf, maar ook daarbuiten. Elke vijf jaar ontwikkelt het Havenbedrijf Rotterdam een business plan, waarin de organisatie aangeeft hoe het haar rol verder wil ontwikkelen en welke aspecten specifieke nadruk en prioriteit zullen krijgen gedurende de periode in kwestie. De Havenvisie 2030 geeft de ambitie voor de lange termijn aan voor de toekomst van de Rotterdamse haven.

Op het platform InlandLinks.eu presenteren de inlandterminals zich gezamenlijk aan de verladers en transporteurs. Hiermee speelt het Havenbedrijf Rotterdam in op de behoefte aan meer inzicht en transparantie in de intermodale diensten en mogelijkheden.

 

Onderstaand een overzicht van de intermodale initiatieven van het Havenbedrijf Rotterdam.


Adresgegevens

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Wilhelminakade 909

3072 AP Rotterdam

T: +31 (0)10 252 10 10

F: +31 (0)10 252 19 10