KNV Spoorgoederenvervoer

KNV Spoorgoederenvervoer is de branchevereniging van ondernemingen in het spoorgoederenvervoer in Nederland. De vereniging behartigt de belangen van alle in Nederland actieve spoorgoederenvervoerders en spooraannemers die in bezit zijn van een Nederlandse vervoersvergunning.

KNV Spoorgoederenvervoer is op 27 augustus 2009 officieel gestart als nieuwe branchevereniging van ondernemingen in het spoorgoederenvervoer in Nederland. Met de oprichting van KNV Spoorgoederenvervoer is een belangrijke stap gezet in de verdere professionalisering van de spoorgoederenvervoerbranche. Een adequate belangenbehartiging bij politiek, overheden, infrabeheerders en inspecties is van groot belang om een verdere groei van het vervoer van goederen over het spoor mogelijk te maken. De nieuwe branchevereniging zal zich inzetten om de gezamenlijke belangen van de spoorgoederensector te behartigen richting de (lokale) overheid, de railinfrastructuurbeheerders en de politiek.

KNV Spoorgoederenvervoer is de vierde sectorvereniging onder de federatievlag van KNV en is gehuisvest in het KNV-kantoor aan het Spui 188 te Den Haag. De aansluiting van het spoorgoederenvervoer past goed in het beleid van KNV waarin de federatie streeft naar versterking van haar positie als een multimodale vervoersvereniging waarbij de belangen van zowel goederen- als personenvervoer onder een dak zijn verenigd.


Adresgegevens

KNV Spoorgoederenvervoer

Spui 188

2500 CJ Den Haag

T: +31 (0) 70 375 17 51

F: +31 (0) 70 345 58 53