REWIN West Brabant

REWIN West-Brabant is een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Wij versterken de regionale economie door bedrijven te stimuleren in West-Brabant te investeren. Dit doen we voor de 18 West-Brabantse gemeenten, plus de gemeente Tholen.

Groei en Innovatie
Een economisch sterke regio is gebaat bij groei en innovatie. Het zijn belangrijke pijlers die zorgen voor banen en economische ontwikkeling. Steeds vaker hebben bedrijven elkaar en/of nieuwe kennis nodig om nieuwe diensten of producten te kunnen ontwikkelen en te vermarkten. Daarnaast hebben bedrijven kapitaal nodig voor het realiseren van hun groeiambities en is het voor hen vaak lastig om financiering te vinden.

REWIN neemt initiatieven voor innovatieprojecten en brengt bedrijven, kennisinstellingen en overheden bij elkaar in specifieke clusters in de regionale topsectoren Logistiek, Maintenance en Biobased Economy om zo bedrijven te ondersteunen bij hun innovatieplannen. Wij beoordelen ook businessplannen en/of helpen bij het vinden van financiering.
Hierbij zijn regionaal gedragen programma’s per topsector het uitgangspunt. REWIN verbindt bedrijven, kennisinstellingen en overheden rondom die programma’s, voert de regie en geeft mede invulling aan de uitvoering.

Vestigen
Het andere speerpunt van REWIN is het promoten van de regio als vestigingsplaats. Nieuwe vestigers betekenen immers ook nieuwe arbeidsplaatsen. REWIN zoekt daarom proactief naar bedrijven die een nieuwe vestigingsplaats overwegen en die duurzame werkgelegenheid voor West-Brabant creëren.

REWIN begeleidt de potentiële vestigers en draagt antwoorden en oplossingen aan, steeds toegespitst op de businesscase van het bedrijf. Naast informatie over vestigingsmogelijkheden kan dit onder meer betrekking hebben op subsidiemogelijkheden en fiscale vraagstukken. Ook over de juridische structuur, het verkrijgen van vergunningen, het aantrekken van personeel en dergelijke staan we bedrijven met advies terzijde. Daarnaast bezorgen wij nieuwkomers een warme entree in het Brabantse ondernemersnetwerk en bij kennisinstellingen om hiermee samenwerking en nieuwe business te stimuleren.


Adresgegevens

REWIN West Brabant

Cosunpark 22

4814 ND Breda

T: +31 (0)76 5646780