RTB Cargo

RTB Cargo vervoert goederen per spoor tussen diverse zeehavens en het Europese achterland. Doordat veel bedrijven zijn gevestigd in de Noordzeehavens van Rotterdam en Antwerpen beginnen veel vervoersstromen in deze havens of zijn juist voor deze locaties bestemd. Ten opzichte van de Europese goederencorridors vervoert RTB Cargo op de volgende trajecten:

  • Zeebrugge/Antwerpen/Rotterdam-Duisburg-Basel-Genua;
  • Hamburg-Insbruck-Palermo;
  • Rotterdam/Antwerpen-Aken-Berlijn-Warschau.

De dienstverlening voor vaste transporten kan als volgt worden samengevat:

  • Ontwikkeling en optimalisering van logistieke concepten;
  • Planning en uitvoering van landelijke en internationale shuttle- en wagenladingtreinen;
  • Grensoverschrijdende tractie van en naar Duitsland, België en Nederland, evenals met partners in andere landen.

Adresgegevens

RTB Cargo

Albert Plesmanweg 57

3088 GB Rotterdam

T: +31 (0)10 2833350