Smallegange N.V.

Smallegange is met dertien advocaten een niche-kantoor in de vervoerpraktijk. Het is een van de weinige kantoren in Rotterdam dat expertise in huis heeft op alle terreinen van het vervoerrecht, het aanpalende verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht en logistieke dienstverlening.

Het kantoor rekent onder meer tot haar cliënten enkele grote expediteurs, spooroperators en spoorwegvervoerders en heeft de expertise in huis om ter zake van elk aspect van vervoer van goederen per spoor degelijk, snel, en tegen relatief lage kosten assistentie te verlenen. De tarieven zijn relatief laag dankzij de geringe overheadkosten. Assistentie kan snel worden verleend vanwege de 24-uur bereikbaarheid, terwijl een team van dertien advocaten voor de cliënt beschikbaar is. Het belangrijkst is echter het streven naar een degelijke wijze van dienstverlening, mogelijk door de binnen kantoor opgebouwde know-how over het spoorvervoer.

Binnen de sector spoorvervoer kan de cliënt bij Smallegange onder meer terecht voor de volgende vormen van assistentie:

• begeleiding op het gebied van het verkrijgen van toelating op het Nederlandse spoorwegnet;
• het opstellen van exploitatiecontracten en raam(vervoer)overeenkomsten
• het opstellen en implementeren van algemene (vervoer)voorwaarden
• het verlenen van onmiddellijke assistentie in geval van incidenten (bijv. spoorwegongevallen)
• het verlenen van assistentie ter zake van aansprakelijkheden samenhangend met het spoorvervoer (ladingschades, behandeling van gevaarlijke lading, schades aan spoorweginfrastructuur, c.q. rollend materieel).


Adresgegevens

Smallegange N.V.

Wilhelminakade 143

3072 AP Rotterdam

T: 0031 (0)10 201 00 70

F: 0031 (0)10 412 47 72