Transport & Logistiek Nederland

TLN is een organisatie die de collectieve belangen vertegenwoordigt van een bedrijfstak met 12.000 transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Tezamen met het eigen vervoer biedt de bedrijfstak werk aan 300.000 mensen en betaalt ze per jaar meer dan 5 miljard euro aan belastingen.

In totaal zet het beroepsgoederenvervoer over de weg 90.000 vrachtauto’s en 10.000 bestelauto’s in om de wensen van de klant te bevredigen. Daarmee vervoert het beroepsvervoer 450 miljoen ton goederen per jaar voor Nederlandse en buitenlandse producenten en consumenten.

TLN behartigt de belangen van deze bedrijfstak zowel op lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau. Ter ondersteuning van die belangbehartiging maakt TLN o.a. gebruik van beleidsrapporten, factsheets en infobladen “Visie op transport”. Ze zijn in eerste instantie bedoeld als achtergrondinformatie voor leden van de Tweede Kamer en beleidsmakers bij overheden en belangenorganisaties. Daarnaast kunnen uiteraard ook journalisten en studenten van de informatie gebruikmaken.

De rol van de sector en de rol van TLN
Wie zorgt ervoor dat de supermarkt vol ligt met levensmiddelen? Wie brengt verse snij-bloemen van de kweker naar de veiling? Wie haalt het huisvuil op? Dagelijks rijden meer dan 100.000 vrachtauto's af en aan om Nederland te bevoorraden. Efficiënt en op tijd. Transport is de bloedsomloop van onze samenleving. Zonder transport staat alles stil!

Nederlandse transportondernemers en logistieke dienstverleners vervoeren jaarlijks zo'n 540 miljoen ton goederen over de weg. En die hoeveelheid neemt alleen maar toe. Maar tegelijkertijd gooien files steeds vaker roet in het eten, stijgen de bedrijfskosten en wordt nationale en Europese regelgeving steeds ingewikkelder. De rol van een actieve belan-genorganisatie is dan onontbeerlijk.

TLN is de belangenbehartiger voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Een werkgeversorganisatie met 6.500 vervoerders en logistiek dienstverleners als lid. Een vereni-ging, die opkomt voor de belangen van de hele bedrijfstak. Steunpilaar en adviseur voor de individuele ondernemer, maar tegelijkertijd toonaangevend gesprekspartner voor ge-meenten en provincies. En tevens deskundig aanspreekpunt voor de politiek in Den Haag en Brussel.
 


Adresgegevens

Transport & Logistiek Nederland

Boris Pasternaklaan 22

2700 KS Zoetermeer

T: +31 (0)79 363 61 11

F: +31 (0)79 363 62 00