Stel uw vraag
Geplaatst op 02-04-2020

Aantal treinen per grensovergang

Het merendeel van alle goederentreinen dat in Nederland rijdt heeft een internationale herkomst of bestemming. Dit betekent dat het meeste vervoer grensoverschrijdend is. In 2018 passeerden in totaal 56.350 treinen de grens met Duitsland en België. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van 2017.

Aandeel Betuweroute
Op de kaart is het procentuele aantal goederentreinen per grensovergang weergegeven. Hieruit blijkt dat veruit de meeste treinen gebruik maken van de Oost-West as (77% Oost-West, 23% Noord-Zuid). De belangrijkste grensovergangen zijn Zevenaar en Venlo. In 2018 had de Betuweroute een aandeel van 37% in het totale grensoverschrijdende verkeer; een lichte daling ten opzichte van 2017 als gevolg van werkzaamheden op dit traject aan Duitse zijde.

De ontwikkeling in 2018 op de Betuweroute was wisselend, in het eerste kwartaal was het aandeel lager dan in dezelfde periode van 2017 door het verlies in het kolenvervoer. Het 2e kwartaal was vrijwel gelijk en vanaf augustus is de toename van het extra vervoer vanwege de lage waterstanden goed zichtbaar. Door de werkzaamheden voor de aanleg van het 3e spoor Zevenaar – Oberhausen reden in 2018 vrijwel het hele jaar meer treinen via Venlo dan in 2017.

Groei op de noord-zuid as
Het aantal goederentreinen op de grensovergang met België is lange tijd stabiel geweest, maar vertoont de laatste jaren een groei. In 2018 is het aantal treinen hier gestegen met 4% ten opzichte van 2017. Opvallend is dat er een verschuiving is naar meer containertreinen in plaats van bloktreinen voor één klant.