Stel uw vraag
Geplaatst op 15-04-2020

Column Best Rail Practices: Frans van den Boomen, Lean & Green Off Road

“De ‘Best Rail Practices’ geven ons allen een waardevolle inkijk in de groeimogelijkheden van het spoorgoederenvervoer. Het ondernemerschap daarin inspireert mij enorm als programma activator van Lean & Green Off-Road.

Met dit actieprogramma stimuleren Lean & Green en de Topsector Logistiek initiatieven voor synchromodaal transport. Middels ons uitgebreide landelijke netwerk faciliteren wij, op een neutrale en pragmatische wijze, verladers en vervoerders bij het ontwikkelen van Joint Corridors, zogenoemde gezamenlijke transportverbindingen op internationale routes.

Wij zien daarbij een duidelijke groei in de belangstelling voor spoorgoederenvervoer bij zowel verladers als vervoerders, zelfs bij de meest klassieke wegvervoerders. Niet zo vreemd met de toenemende congestie op de wegen, het dreigende chauffeurstekort en het klimaatakkoord steeds nadrukkelijker in ons achterhoofd. Het eenzijdige maakte van individueel en unimodaal wegtransport jarenlang een flexibele en kostenefficiënte transportoplossing, maar toont tegenwoordig steeds vaker tekenen van fragiliteit en blijkt dan minder verantwoord en efficiënt te zijn.

Vanuit Lean & Green Off-Road zien wij de ontwikkeling van internationale goederenstromen dan ook nadrukkelijk bewegen in de richting van collectief synchromodaal transport. Verladers en vervoerders, met dezelfde herkomst en bestemming, bundelen naast hun volumes ook hun kennis, ervaring, creativiteit en ondernemerschap om te komen tot kansrijke transportoplossingen en doorbraken op internationale transportroutes. Bovendien verkleinen en delen zij met elkaar de opstartrisico’s zodat deze voor alle betrokkenen meer dan verantwoord zijn.

Bij de ontwikkeling van Joint Corridors laten zij zich leiden door gedeelde waarden als perfecte beschikbaarheid (van goederen en transport), samenwerkingsschaal, duurzaamheid en mobiliteit. Hiermee hebben de deelnemers naast oog voor het (commerciële) eigenbelang ook aandacht voor het belang van de anderen en de wereld om ons heen. Dit maakt succes veel kansrijker en bovendien kunnen onder deze gedeelde waarden nieuwe toetreders vertrouwd aansluiten en zo meehelpen bij het opschalen van Joint Corridors.

In de robuustheid van het spoorgoederenvervoer schuilen grenzeloze groeimogelijkheden. In de praktijk van Lean & Green Off-Road zien wij dit terug in de resultaten van bedrijven. Denk aan het spoorgoederenvervoer in Joint Corridors zoals Moerdijk-Wroclaw (Polen), Tilburg-Rzepin (Polen), Tilburg-Chengdu (China) en Venlo-Chongqing (China). Voor complete transportoplossingen en een naadloze integratie met andere modaliteiten wordt nauw samengewerkt met verladers, met wegvervoerders, met operators in de binnenvaart, shortsea en deepsea, en met terminals en havenbedrijven.

Baanbrekend: op de Joint Corridor Tilburg-Rzepin zijn recent de papieren vrachtdocumenten voor het spoor (de CIM’s) en de weg (de CMR’s) volledig gedigitaliseerd en met elkaar gekoppeld tot een ‘e-Joint-Corridor’. Een wereldprimeur. Het belangrijkste voordeel: tot twintig procent doorlooptijdverkorting bij laden, overslaan en lossen waardoor de maximale frequentie van een en dezelfde treinset op het traject verhoogd kan worden van zes naar zeven rondgangen per week. Dat noemen wij nou out-of-the-box productiviteitsverbetering! Tegelijk met meer transparantie en service in de uitvoering wat het vertrouwen in het spoorgoederenvervoer doet toenemen.

Deze voorbeelden samen met de ‘Best Rail Practices’ laten u zien dat brede samenwerking loont en dat hiermee de concurrentiepositie van het spoorgoederenvervoer verder versterkt. Laat u hierdoor inspireren en sluit vooral aan. Wilt u zich laten faciliteren bij het opstarten van een nieuwe verbinding of het opschalen en digitaliseren van een bestaande verbinding tot een ‘e-Joint-Corridor’? Dan staan wij van Lean & Green Off-Road met ons netwerk graag voor u klaar.”

Frans van den Boomen, Programma Activator bij Lean & Green Off-Road