Stel uw vraag
Geplaatst op 02-04-2020

Column vervoersprestatie: Remco Buurman, Algemeen Directeur NDL/HIDC

“NDL/HIDC, Nederland Distributieland (Holland International Distribution Council), is voort - durend bezig om Nederland als Europese logistieke vestigingsplaats te promoten met als doel logistieke investeringen aan te trekken en ladingstromen via ons land te leiden. We worden gesteund in ons werk door ruim 300 leden: logistieke dienstverleners, infrastructurele partijen, dienstverleners die de logistiek faciliteren en logistieke hotspots. Namens deze leden promoten we ons land vooral in Noord-Amerika en Azië (China, Zuid-Korea, India en Japan) als aantrekkelijke vestigingsplaats en proberen we matchmaker te zijn tussen verladers uit die regio’s en onze leden.

Nederland is een prima vestigingsplaats. Dat zeg ik niet omdat het mijn werk is, maar omdat de feiten dat gewoon bewijzen. We hebben een gezond businessklimaat, een grote mate van arbeidsrust, twee perfecte mainports en een goede infrastructuur. Als je de bekende logistieke hotspots, zoals Brabant en Noord-Limburg, buiten beschouwing laat, beschikken we ook over voldoende grond. Dat kun je goed zien in opkomende logistieke hotspots als Twente, Zwolle, de regio Arnhem-Nijmegen en Zuid-Limburg.

Voor de Nederlandse economie is het belangrijk dat de goederen die via Rotterdam en Schiphol binnen - komen niet onbewerkt doorgaan naar het achter - land, maar dat we er waarde aan toevoegen. Dat geeft een spin-off waar we geld mee kunnen ver - dienen en dat is belangrijk voor de welvaart en het welzijn in ons land. Die toegevoegde waarde kan zijn het monteren van een eenvoudig landenstekkertje tot het volledig assembleren van auto’s die per maritieme containers in onderdelen aankomen en die bestemd zijn voor de gehele Europese markt.

In en rond de mainport Rotterdam vindt je vooral haven-gerelateerde distributieactiviteiten op het gebied van agrofood en chemie, maar verder heb - ben de distributiecentra zich inmiddels over het hele land verspreid. Dit is mogelijk omdat wij in Nederland over een perfecte infrastructuur beschik - ken. De importgoederen die buiten de mainports worden bewerkt, gaan per binnenvaart en per spoor naar de logistieke centra. Daar worden ze bewerkt en vervolgens gaan ze verder Europa in, per trein, truck of binnenvaartschip.

Gelukkig zien we dat het spoor meer en meer in beeld komt als vervoersmodaliteit om de goederen naar het achterland te vervoeren. Dit komt niet alleen omdat de prijs/kwaliteit van het spoor zich de laatste jaren positief heeft ontwikkeld, maar ook omdat het wegvervoer in toenemende mate te maken heeft gekregen met uitdagingen, zoals files en chauffeurstekorten. Door deze oorzaken en een steeds groter besef om duurzaam te transporteren, zie je dat verladers meer gaan samenwerken om gezamenlijk het spoor te gebruiken.

Voor een hoogfrequente shuttleverbinding heb je heel veel lading nodig en één bedrijf heeft dat meestal niet. Vroeger pakte men dan al snel de truck. Men was erg beducht om vanwege concurrentieoverwegingen te gaan samenwerken, maar gelukkig zie je die houding steeds meer verdwijnen. Tijden veranderen en men krijgt steeds meer een open mind om elkaar te vertrouwen, data te delen en te gaan samenwerken om uiteindelijk voor alle partners een win-win situatie te creëren.

Je kan haast spreken van een cultuuromslag en wij juichen die van harte toe. Tijdens onze promotiereizen brengen we deze ontwikkeling voortdurend onder de aandacht en onze potentiele klanten luisteren hier met veel aandacht en interesse naar. Goed voor het milieu, goed voor Nederland en goed voor het spoor. Zo snijdt het mes aan vele kanten.”

Remco Buurman, Algemeen Directeur NDL/HIDC