Stel uw vraag
Geplaatst op 07-01-2021

Grote stappen spoorgoederennetwerk

Jessica van den Bosch, directeur Accountmanagement bij ProRail, windt er geen doekjes om. “De afgelopen jaren is er vanuit ons te weinig aandacht geweest voor het spoorgoederenverkeer. Net als we bij het personenvervoer hebben gedaan, gaan we nu echter een enorme slag maken.”

De forse kritiek over met name de Havenspoorlijn betekende nou niet de droomstart voor Van den Bosch in haar nieuwe functie, die ze per 1 september vervult. “We weten waar we staan”, is haar kernachtige samenvatting. De vele verstoringen betekenen echter niet dat de overall doelstellingen op de helling zijn gegaan. “We gaan nog steeds voor een 50 procent groei van het goederentransport per spoor in 2030 ten opzichte van 2014: van 41 naar 61 miljoen ton.”

Zandstoringen
Om dat te realiseren worden de komende tijd forse stappen gezet, die hun oorsprong vinden in 2019. “Toen hebben we met de sector de route uitgestippeld naar infra die weer op orde is. Zo worden de komende drie jaar bijvoorbeeld 80 wissels en zo’n 70 overwegen aangepakt.” Prioriteit ligt bij de Havenspoorlijn. “Daar moet snel verbetering komen. We hebben daartoe wekelijks overleg met vervoerders, het ministerie en het Havenbedrijf Rotterdam. De blusvoorzieningen op Waalhaven worden binnenkort in orde gemaakt, Kijfhoek pakken we aan en samen met het Havenbedrijf plaatsen we containers en begroeiing op de Tweede Maasvlakte om zandstoringen op het spoor te verhelpen. Dat levert op korte termijn al resultaat op.”

De basis moet snel op orde komen, zegt Van den Bosch, zodat er daarna weer gekeken kan worden naar groei van het spoorgoederenvervoer. De 740 meter-treinen zijn daar een exponent van. “We doen er nu al testen mee. Maar om dit over de hele linie in te kunnen voeren, zijn nogal wat infra aanpassingen nodig. Positief is dat we hiervoor tijdens de spoorgoederentafel in december extra steun hebben gekregen van de staatssecretaris. Waalhaven stond al in de planning voor ombouw, maar we kunnen nu ook de emplacementen Merseyweg en Europoort geschikt gaan maken voor de 740 meter-treinen.”

Spoorse variant
Van den Bosch onderstreept nog maar eens de rol die de overheid hierin speelt. “Voor het netwerk van de toekomst zijn nou eenmaal investeringen nodig. En dat is aan de politiek. Mede gezien de klimaatdoelstellingen heb ik er vertrouwen in dat we hier de handen voor op elkaar gaan krijgen.” Wat dat betreft was de spoorgoederentafel van december een goede, want de staatssecretaris zegde ook nog eens 9 miljoen euro toe om de modal shift richting spoor te ondersteunen. “Voor de binnenvaart is er al een regeling, maar ik ben blij dat er nu ook een spoorse variant is toegezegd.” Waar dat geld aan besteed gaat worden, is nog niet bekend. “In 2021 gaan we met de sector concreet uitwerken hoe we dat het beste kunnen besteden. We gaan hierbij voor hele concrete, tastbare maatregelen.”

Jessica van den Bosch is directeur Accountmanagement bij ProRail