Stel uw vraag
Geplaatst op 02-04-2020

Het glas is halfvol - Voorwoord Spoor in Cijfers 2019

Je hoeft niet een ras optimist te zijn om een rotsvast vertrouwen te hebben in de toekomst van het railgoederenvervoer. Ik zie namelijk een prachtige sector waar met passie wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor de logistieke behoeftes van de Nederlandse handel en industrie. De kansen voor het spoor zijn gunstiger dan ooit.

Wie had gedacht dat vandaag de dag onze sinaasappels per spoor worden aangevoerd naar de DC’s van Albert Heijn? Een prachtig initiatief en slechts één van de vele voorbeelden die bijdragen aan een flinke verschuiving van wegvervoer naar spoor. Er zijn nog meer sectoren die het spoor ontdekken, zoals de kwekers van bloemen en planten die grote plannen hebben voor een directe aan- en afvoer per spoor in Bleijswijk. Bij nadere bestudering blijkt dat dit soort initiatieven zorgvuldig zijn voorbereid en gericht zijn op een langere termijn strategie waarin de dominantie van het wegvervoer niet langer houdbaar is.

De laatste statistieken laten voor onze sector een groei zien van 9% in treinkilometers en 12% in het aantal tonkilometers ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. De groei komt vanuit de liquid bulk markt en het vervoer van containers. Vaak zijn het de ladingeigenaren die aandringen op het gebruik van spoorvervoer als duurzaam alternatief. Zij maken serieus werk van het reduceren van hun carbon footprint en zetten hun logistieke dienstverleners aan tot het zoeken naar duurzame alternatieven. In deze uitgave van Spoor in Cijfers zien we dit terug in de vele interviews met marktpartijen. Zij worden hier gepresenteerd als ‘best practises’, maar als meer partijen hun voorbeeld volgen dan wordt zo’n ‘best practise’ al snel een ‘common practise’.

Mijn optimisme komt niet alleen door de rol van het spoor in duurzaamheid strategieën. Daarmee doen we tekort aan de overige voordelen die het spoor biedt, zoals schaalvoordelen en betrouwbaarheid. Schaalvoordelen vertalen zich in potentiële kostenreducties, mits we voldoende kritische massa bij elkaar kunnen brengen. De betrouwbaarheid van het spoor is voor mij een belangrijk pluspunt. Dat hebben de warme zomers en de lage waterstanden van de afgelopen twee jaar wel aangetoond. Het heeft veel marktpartijen aan het denken gezet om hun strategie te wijzigen richting het spoor.

Er blijven natuurlijk nog volop uitdagingen over om het spoorproduct te verbeteren. De landelijke discussie rond geluid en trillingen is daar een van. Ik begrijp de emoties omtrent dit onderwerp donders goed, maar laat ook bij dit onderwerp de duurzaamheid leidend zijn. Laten we daarnaast hier vooral zoeken naar innovatieve oplossingen waardoor het spoor als oplossing wordt gezien en niet als een probleem. Als we hier samen aan werken dan zijn we in staat om de kansen te grijpen. Daarom durf ik gerust te stellen dat het glas halfvol is.

Carel Robbeson, Voorzitter Rail Cargo information Netherlands