Stel uw vraag
Geplaatst op 02-04-2020

Modal split in tonnen

De modal split geeft de verhouding weer tussen de verschillende vervoerswijzen. Hier is die uitgedrukt op basis van het aantal vervoerde tonnen in 2018.

De totale hoeveelheid in Nederland vervoerde goederen kende in 2018 maar een lichte stijging ten opzichte van 2017. Uit de tabel valt op dat het aandeel spoorvervoer relatief klein is. Dit komt onder andere omdat Nederland nu eenmaal beschikt over veel vaarwegen en de binnenvaart hier een flink deel voor zijn rekening neemt. De binnenvaart had in 2018 wel veel last van de lage waterstanden. Hun aandeel is daarom ook gedaald. Verder valt op dat het aandeel wegvervoer harder is gestegen dan de groei in het aandeel spoorvervoer.

De fijnmazige distributie van kleinschalige en tijd kritische lading op korte afstanden blijft het domein van het wegvervoer. Gelijktijdig moet gesteld worden dat, afhankelijk van de dikte van de ladingstromen, zowel de binnenvaart als het spoorvervoer ook op korte, binnenlandse trajecten worden ingezet. Dit betreft vooral het intermodale vervoer van deepsea containers tussen de Maasvlakte en de terminals in Venlo, Coevorden, Eindhoven en Tilburg, die allen fungeren als een extended gate. Daarnaast worden vanwege veiligheidsredenen ook diverse chemicaliën binnen Nederland via het spoor vervoerd zoals de intermodale verbinding tussen Geleen en Moerdijk.