Stel uw vraag
Geplaatst op 05-02-2021

Naast hardware is ook software essentieel

Ondanks dat de Havenspoorlijn fors negatief in het nieuws kwam, ziet Matthijs van Doorn, Director Logistics bij het Havenbedrijf Rotterdam, de ontwikkelingen van rail in het havengebied en met het achterland optimistisch tegemoet. “Op de verbinding tussen Beieren, Oostenrijk en Rotterdam zijn inmiddels al vier aanbieders actief. Mooi!”

Van Doorn is duidelijk een man van de half volle glazen. Ondanks de zorgwekkende situatie rond de Havenspoorlijn en het feit dat de modal shift richting rail nog niet de vlucht heeft genomen die beoogd wordt, valt er namelijk ook veel positiefs te melden, vindt hij. “Veel seinen staan op groen. We zitten op het juiste spoor, om het maar eens toepasselijk te zeggen.”

Inhaalslag
Vanzelfsprekend, ook hij baalt van de vele verstoringen op de Havenspoorlijn. “Een goed functionerend infranetwerk is de basis. Het is duidelijk dat men daar steken heeft laten vallen, als gevolg van jarenlange onder-investering. Met spoorbeheerder ProRail zijn we daarover nu constructief in gesprek. Ik heb het vertrouwen dat er de komende jaren een inhaalslag gemaakt gaat worden.”

Dat er ondanks die tegenslag veel positieve zaken te melden vallen, geeft de burger extra moed. “Het is niet voor niets dat TFG Transfracht en BoxXpress in Rotterdam zijn neergestreken. De positie van Rotterdam als strategische railport neemt toe. Ook hebben we uitbreidingen gezien van de shuttles op bijvoorbeeld Polen (PCC Intermodal), Tsjechië (Metrans), Trier (Am Zehnhof) en Wenen (Hupac en LKW Walter). Op Rotterdam-Beieren en Oostenrijk zijn inmiddels vier aanbieders actief. Mooi!”

Emplacement Maasvlakte-Zuid
Het Havenbedrijf zit daarbij bepaald niet met de handen over elkaar, maar investeert zelf fors in het spoorgoederenvervoer, zoals 94 miljoen euro in het eind volgend jaar op te leveren Theemswegtracé en 175 miljoen euro in de Container Exchangeroute (CER), waarmee ook spoorcontainers uitgewisseld gaan worden tussen de deepseaterminals op de Maasvlakte. “Daarnaast beginnen we samen met ProRail volgend jaar met de voorbereidingen voor de aanleg van emplacement Maasvlakte-Zuid.”

Definities
Naast de investeringen in hardware, maakt Van Doorn zich binnen het Spoorgoederentafel-overleg persoonlijk sterk voor betere ‘software’. “Door meer transparantie en een beter gebruik van de mogelijkheden die digitalisering biedt, kunnen we grote stappen maken op het gebied van efficiëntie en betrouwbaarheid. Nu sluiten bijvoorbeeld slots niet altijd goed aan en zijn er grote tijdsbuffers ingebouwd. Dat is zonde. Willen we daar echte stappen in gaan maken dan moeten we beginnen bij het begin. Door onderling eenduidige definities af te spreken. Pas dan ontstaat een basis waarop systemen ook daadwerkelijk met elkaar gekoppeld kunnen worden en met elkaar gaan communiceren. Dat levert de zo benodigde inzichten op die de concurrentiepositie van het spoor verder kunnen verbeteren.”