Stel uw vraag
Geplaatst op 07-04-2020

Verdeling volume per spoor naar soort goederen

In onderstaande taartdiagram wordt het totale spoorvolume in tonnen in 2018 onderverdeeld naar soort goederen. Hoewel het spoor van oudsher veel gebruikt wordt voor bulklading en chemie zien we de laatste jaren een sterke groei in het aandeel containers.

Intermodaal vervoer
De groei in het intermodale segment gedurende de afgelopen jaren wordt vooral zichtbaar in continentale vervoersstromen. Steeds meer logistieke dienstverleners kiezen op langere afstanden binnen Europa voor het spoorvervoer als alternatief voor het wegvervoer. Achterliggende motieven zijn o.a. het vermijden van congestie, schaalvoordeel in gewicht, het spreiden van risico’s, gebrek aan chauffeurs en uiteraard de duurzaamheid.

Steenkool
De sluiting van enkele kolengestookte energiecentrales in Duitsland in januari en maart 2017 heeft geleid tot een afname van het aantal kolentreinen tussen de Nederlandse havens en het Duitse achterland. Dit heeft zich in 2018 doorgezet. Het aantal kolentreinen lag in het 1e kwartaal van 2018 lager dan in het 1e kwartaal van 2017. Ook in het 2e kwartaal van 2018 lag het aantal kolentreinen lager dan in hetzelfde kwartaal in 2017, maar het verschil was kleiner dan in het 1e kwartaal. Vanaf augustus 2018 zijn er juist meer kolentreinen waargenomen dan een jaar eerder, vanwege de lage waterstanden. Rotterdam zag daarnaast het aantal kolentreinen toenemen door de verschuiving van een kolenladingpakket van Amsterdam naar Rotterdam.

Metalen
Ook de metaalindustrie is een belangrijke gebruiker van het spoorvervoer. Zo wordt er veel aluminium, ijzererts en staal, waaronder walsdraad en stalen buizen, via het spoor vervoerd. Grote verladers zijn Tata Steel in IJmuiden en Outokumpu in Terneuzen.

Chemie
Van oudsher wordt veel chemie via het spoor vervoerd omdat het spoor in vergelijking met het wegvervoer een zeer veilige modaliteit is. Bovendien is veel chemische industrie gevestigd op locaties waar geen bereik is met de binnenvaart. Door de aanhoudende economische groei stijgen de volumes van chemische lading. We zien dat veel liquid bulk terminals hun capaciteit hebben uitgebreid en daarmee ook meer lading aan- en afvoeren per spoor. De vraag naar spoorvervoer wordt veelal door de klanten van de opslagterminals ingegeven.

Nieuwe containertreinen
2018 was een gunstig jaar voor het containervervoer per spoor. Meerdere bestaande shuttles hebben hun frequentie kunnen verhogen en de bezettingsgraad op de containertreinen is toegenomen. Zo zagen we o.a. frequentieverhogen op de shuttles naar Verona, Poznan, Venlo en Coevorden. Nieuwe diensten werden in 2018 opgezet naar Barcelona/Valencia, Mortara, Istanbul, Milaan, Kornwestheim, Budapest en China.