Stel uw vraag
Geplaatst op 02-04-2020

Verkeersprestatie in Nederland

We zien een positieve ontwikkeling in het aantal treinkilometers (+4%) en tonkilometers (+3%) in 2018 ten opzichte van 2017. Naast een aanhoudende economische groei in 2018 komt dit vooral door de periode met laag water waardoor stromen van binnenvaart zijn verplaatst naar het spoor. Ook is in 2018 sprake geweest van langdurige werkzaamheden aan het Derde Spoor in Duitsland tussen Emmerich en Oberhausen. Als gevolg hiervan zijn goederentreinen omgeleid van de Betuweroute naar de Brabantroute. Die route is langer en daardoor ligt het aantal trein- en tonkilometers hoger dan in 2017.

In 2017 waren er ook beperkingen aan het gebruik van de Betuweroute als gevolg van de werkzaamheden aan het spoor in Duitsland. In 2018 waren die beperkingen echter veel langer (bijna twee keer zoveel). Sommige goederenvervoerders hebben daarom gekozen om structureel via Venlo te rijden in 2018 in plaats van telkens de route wisselen.

In 2018 is wederom het transitoverkeer toegenomen. Het gaat om goederenstromen waarvoor de route via Nederland het kortste is (bijv. de stroom van België naar Zweden). Ook speelt voor transitoverkeer mee dat via Nederland zwaardere treinen kunnen worden gereden met dezelfde tractie. In België is namelijk op de Montzenroute extra tractie nodig om de helling te overbruggen, hetgeen het vervoer duurder maakt.

De groei in het spoorgoederenvervoer was in 2018 vooral zichtbaar in het container en kolen vervoer. Beide maken ook veelvuldig gebruik van binnenvaart en hadden in 2018 last van de lage waterstanden waardoor ze meer per spoor zijn gaan vervoeren. Het vervoer van steenkool per spoor vertoonde een bijzondere ontwikkeling. Door de sluiting van kolengestookte energiecentrales in Duitsland nam dit vervoer vanaf 2017 af. Het vervoer van steenkool per spoor van Amsterdam werd voor een deel verplaatst naar Rotterdam. Dat zou moeten leiden tot een absolute daling, maar door het lage water is het vervoer per saldo toch licht gestegen. Specifiek voor het containervervoer per spoor gaven marktpartijen aan dat in 2018 door de economische groei de bezettingsgraad van de containertreinen is toegenomen.


De eerste cijfers over 2019 tonen aan dat de groei zich fors doorzet. Het aantal treinkilometers stijgt met 9% in de eerste helft van 2019 ten opzichte van de eerste helft in 2018. Ook het aantal tonkilometers groeit fors met 12% over dezelfde periode. De groei komt vooral vanuit de segmenten kolen en containers.