Stel uw vraag

Materieel

Om lading via het spoor te vervoeren is er ook geschikt materieel nodig die het transport kan faciliteren. Kort samengevat zijn er drie soorten materieel nodig, te weten de locomotief, de wagon en - in het geval van intermodaal vervoer - de laadeenheid.

Locomotieven

De in Nederland toegelaten spoorvervoerders gebruiken verschillende typen locomotieven. Er zijn diesellocomotieven en - doorgaans sterkere - elektrische locomotieven. De diesels zijn wat flexibeler in te zetten omdat ze niet afhankelijk zijn van de bovenleiding die niet overal aanwezig is. Zo zijn spooraansluitingen bij bedrijven vrijwel nooit voorzien van bovenleiding. Ook op terminals is een bovenleiding onhandig omdat dit de overslag van de containers in de weg kan staan.

Spoorgoederenmaterieel

Wagons

Wagons zijn de ladingdragers binnen het railgoederenvervoer. Voor elke soort lading zijn specifieke wagons beschikbaar. Binnen Europa is een verschuiving te constateren van bulkwagons naar containerdraagwagons. Dit is het gevolg van de algehele containerisatie van het transport. Wagons kunnen in eigendom zijn van de railgoederenvervoerders of gehuurd worden bij de wagonverhuurders.

Goederenvervoer per spoor biedt voor elk type lading mogelijkheden naar vele bestemmingen. Naast containers worden de meest uiteenlopende producten per spoor vervoerd. Een groot aandeel bestaat uit chemische producten, afval, kolen, erts, hout en staal. Maar ook minder voor de hand liggende producten, zoals graan, auto’s, landbouwmachines, papier en geconditioneerde goederen worden per spoor vervoerd.

Voor elk van deze ladingen is een specifiek uitgeruste wagon beschikbaar. Voor intermodaal vervoer zijn er containerdraagwagens beschikbaaar voor 16 verschillende typen containers, varierend van 20ft, 40ft en 45ft. Daarnaast zij er wagons voor het vervoer van trailers, met of zonder trekkende eenheid en wissellaadbakken/ Swap Boddies.

Onderstaand een linkje naar een overzicht van de meest courante wagontypes.

Spoor in cijfers

Open wagon (E-type)

De E-wagons zijn gewone stortwagons met een platte (stalen) bodem.

Ga naar overzicht