Stel uw vraag

Unit Cargo (wagenladingvervoer)

Unit Cargo is geschikt voor verladers die geen complete treinen kunnen of willen beladen, maar per keer slechts één of meerdere wagons.

Unit cargo

Het concept wagenladingverkeer is geschikt voor bedrijven die geen complete treinen kunnen of willen beladen, maar per keer slechts één of meerdere wagons.

Geschikt voor zwaardere lading in kleinere volumes

Unit Cargo

Het Unit Cargo-concept leent zich uitstekend voor verladers die (break)bulk, chemie of projectlading hebben te vervoeren in kleinere volumes. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van eigen spooraansluitingen of van zogeheten 'railports'. 

Het concept

Unit Cargo

Losse wagons en wagengroepen
Het concept wagenladingverkeer is geschikt voor bedrijven die geen complete treinen kunnen of willen beladen, maar per keer slechts één of meerdere wagons. De term wagenladingverkeer duidt op het systeem waarbij railgoederenvervoerders uit verschillende landen samenwerken in een Europees netwerk. Onderling is afgesproken om deze treinen op knooppunten over te nemen en de losse wagons bij de klanten met een spooraansluiting te bezorgen. Gezamenlijk zijn zij hierdoor in staat om een groot netwerk van collectie en distributie van wagons uit te voeren. Het wagenladingverkeer wordt vooral uitgevoerd door de (voormalige) staatsspoorwegen.

Bundeling
Belangrijk kenmerk van het wagenladingverkeer is de bundeling van wagons of wagongroepen van meerdere klanten tot complete treinen. Die bundeling vindt plaats op rangeerterreinen, die fungeren als sorteercentra. In Nederland gebeurt dit alleen nog op rangeerterrein Kijfhoek in Zwijndrecht. Hier worden de losse wagons of wagongroepen van bedrijven uit heel Nederland heen gebracht. Vervolgens worden ze gerangeerd tot complete treinen naar land van bestemming. Eenmaal aangekomen in het land van bestemming worden de losse wagons of wagongroepen via een rangeerterrein naar de individuele ontvangers gebracht. Het wagenladingverkeer rijdt volgens een vast dienstrooster waardoor de bedieningstijden voor de klanten planbaar zijn.

Hoger gewicht, groter volume
Voordeel van wagenladingverkeer ten opzichte van wegvervoer is het grotere volume dat vervoerd kan worden en het hogere gewicht. Een schuifwandwagon heeft ruimte voor 167 m3 en zo’n 63 ton. In het wagenladingverkeer kan het om alle soorten goederen gaan die per spoor vervoerd worden, variërend van tegels tot ijskasten, van wc-papier tot chemicaliën. De treinen kunnen samengesteld zijn uit verschillende typen wagons, van daar de naam bonte trein. Een andere veel gebruikte term voor wagenladingverkeer is unit cargo.

Openbare laad- en losplaats
Wagenladingverkeer vindt meestal plaats tussen bedrijven die een spooraansluiting hebben. Als het verzendende of ontvangende bedrijf geen eigen spooraansluiting heeft, kunnen zij gebruik maken van een openbare laad- en losplaats in de buurt. Dit is een stuk openbaar spoor, meestal gelegen op een industrieterrein, met een verharding naast het spoor. Losse wagons worden hier op aanvraag neergezet, waarna de lading met een heftruck wordt overgeladen tussen wagon en vrachtwagen. Klik hier voor meer informatie over laad- en losplaatsen.