Materieel

Door de liberalisering van het railgoederenvervoer in Nederland komen er steeds meer railgoederenvervoerders op het spoornetwerk. Zij maken gebruik van verschillende type locomotieven, afhankelijk van het marktsegment waarin ze actief zijn. Het is echter moeilijk formeel vast te stellen met welke locomotieven in Nederland gereden wordt. Een aantal railgoederenvervoerders gebruikt locomotieven van de moedermaatschappij in het buitenland. De locomotieven staan dan vaak geregistreerd in het buitenland. De laatste jaren vindt een sterke vernieuwing plaats van het materieel, waarbij opvalt dat railgoederenvervoerders steeds meer elektrische locs kopen of leasen, waardoor het aandeel diesellocs licht daalt.

Wagons zijn de ladingdragers binnen het railgoederenvervoer. Voor elke soort lading zijn specifieke wagons beschikbaar. Binnen Europa is een verschuiving te constateren van bulkwagons naar containerdraagwagons. Dit is het gevolg van de algehele containerisatie van het transport. Wagons kunnen in eigendom zijn van de railgoederenvervoerders of gehuurd worden bij de wagonverhuurders.

In het railgoederenvervoer worden verschillende type laadeenheden gebruikt, zoals containers, wissellaadbakken en kraanbare trailers, zogeheten 'huckepack trailers'. Wereldwijd wordt gestreefd naarn een standaardisatie van containers om de uitwisselbaarheid tussen de verschillende vervoerswijzen te vergroten.

Klik op de banners hiernaast voor meer informatie over de genoemde onderwerpen.