Laadeenheden

In het intermodale vervoer worden verschillende laadeenheden gebruikt. De bekendste zijn de containers, de wissellaadbakken en huckepack trailers. Uit de praktijk blijkt dat de beschikbaarheid van een intermodale laadeenheid van cruciaal belang is voor bedrijven die het spoor willen gebruiken. Over het algemeen hebben verladers zelf geen laadeenheden. Als zij van intermodaal vervoer gebruik willen maken dan zullen ze een logistieke dienstverlener of carrier moeten inschakelen die wel over die laadeeneheden beschikt.

Containers

containers ewalsSinds de introductie van de container eind jaren 60 van de vorige eeuw heeft deze laadeenheid een enorme groei doorgemaakt. Tegenwoordig wordt de container voor alle soorten producten gebruikt, zelfs voor bulklading. Wereldwijd wordt gestreefd naar een standaardisatie van containers om de uitwisselbaarheid tussen de verschillende vervoerswijzen te vergroten. Het beladen van een schip wordt immers erg ingewikkeld als te veel verschillende maten worden gehanteerd. De organisatie die wereldwijd de standaardmaten van containers vastlegt is de ISO, de International Organization of Standardization.

In het begin waren er vooral de standaard 20 voet en 40 voet containers. Deze worden nog steeds in grote aantallen gebruikt in het deepsea verkeer met andere continenten. Voor het intra-Europese verkeer is begin jaren 90 de 45 voet palletbrede container geintroduceerd. Deze is ontwikkeld om beter te kunnen concurreren met de 13.60 trailer van het wegvervoer. Er kunnen evenveel pallets geladen worden als in een standaard trailer. Een standaard trailer is echter niet kraanbaar en kan dus niet mee in het intermodale verkeer.

Naast de 20, 40 en 45 voet containers zijn er ook speciale containers ontwikkeld, zoals de tankcontainer voor het vervoer van vloeistoffen en gassen en de koel- of reefer container voor het vervoer van bederfelijke producten zoals fruit, vlees en vis. De nieuwste reefer containers zijn er ook als 45ft container en er zijn zelfs mogelijkheden voor het vervoer op twee verschillende temperaturen met behulp van een verschuifbare tussenwand, de dual compartment reefer. Een innovatie van de laatste jaren vormt de 45ft palletbrede ‘curtainsider’. Deze containers hebben een schuifgordijn aan één of beide lange zijden van de container. Deze container kan dus aan de zijkant geladen en gelost worden, hetgeen bij standaard containers niet mogelijk is.

De exacte maten en gewichten van de verschillende containers kunt u vinden in onze publicatie 'Spoor in Cijfers 2009'.

Wissellaadbakken

wissellaadbakBehalve containers worden ook wissellaadbakken gebruikt in het intermodale vervoer. Het gebruik van wissellaadbakken neemt nog steeds toe. Steeds meer transportbedrijven met vaste eenheden stappen over op spoorvervoer en investeren in wissellaadbakken. De verwachting is dat het wegvervoer zeker op de lange afstanden steeds minder zal worden. Er zal meer worden gereden met afzetbakken die ook op de trein meekunnen.

De wissellaadbak is optimaal afgestemd op de afmetingen van de vrachtwagen. De bak is voorzien van grijpelementen, waarmee hij verticaal van de ene naar de andere vervoerswijze kan worden overgeslagen. In tegenstelling tot de container wordt de wissellaadbak niet aan de bovenzijde maar aan de onderzijde opgetild. Dit vereist dat de intermodale terminal een kraan heeft met zogeheten 'lepels'. Wissellaadbakken zijn over het algemeen niet stapelbaar, omdat de wanden niet sterk genoeg zijn. Dit maakt deze laadeenheid minder geschikt voor binnenvaart of zeevaart.
Voordeel van de wissellaadbak is dat hij bij de klant afgezet kan worden en de trekkende eenheid vervolgens verder kan gaan met een andere wissellaadbak. Het rendement per kilometer wordt daarmee een stuk beter voor de trekkende eenheid. Een ander belangrijk voordeel van de wissellaadbak ten opzichte van de container is dat hij aan de zijkant kan worden beladen. De bakken zijn echter niet stapelbaar.  

Er is een enorme diversiteit aan laadbakken. Zo zijn er de vaste- en afzetbakken voornamelijk in plywood-uitvoering voor de droge vracht. De meeste zijn uitgevoerd met een  schuifzeil, daarnaast is er de stalen uitvoering. De nieuwste variant wissellaadbak is de LZV wissellaadbak.

Huckepack trailers

wetron huckepackBehalve containers en wissellaadbakken worden ook complete opleggers vervoerd in het intermodale vervoer. Standaard opleggers zijn echter niet geschikt voor vervoer per spoor omdat ze niet verticaal verplaatst kunnen worden. Alleen Huckepack opleggers kunnen gebruikt worden. Dit zijn opleggers die speciaal geconstrueerd zijn zodat ze wel met een kraan opgetild kunnen worden. De naam Huckepack verwijst naar het dragen van een vervoermiddel door een ander vervoermiddel. 

Voor huckepack trailers zijn ook speciale wagons nodig die een uitsparing hebben voor de wielen van de trailer. Dit soort wagons heten 'Taschenwagen'. Doordat de wielen wegzakken kan de hoogte tot aan de bovenleiding optimaal benut worden.