Wagons

banner wagons 1

Wagons zijn de ladingdragers binnen het railgoederenvervoer. Voor vrijwel iedere soort goederen is er een geschikt wagontype beschikbaar. Meestal worden de wagons door de railgoederenvervoerders geleverd als onderdeel van een transportdienst of overeenkomst. De railgoederenvervoerders hebben wagons in eigendom of leasen ze bij de wagonverhuurders. Voor een actueel overzicht van de wagonverhuurders klik hier.

Welk type wagons zijn er?
Goederenvervoer per spoor biedt voor elk type lading mogelijkheden naar vele bestemmingen. Naast containers worden de meest uiteenlopende producten per spoor vervoerd. Een groot aandeel bestaat uit chemische producten, afval, kolen, erts, hout en staal. Maar ook minder voor de hand liggende producten, zoals graan, auto’s, landbouwmachines, papier en geconditioneerde goederen worden per spoor vervoerd. Voor elk van deze ladingen is een specifiek uitgeruste wagon beschikbaar. Voor intermodaal vervoer zijn er containerdraagwagens beschikbaaar voor 16 verschillende typen containers, varierend van 20ft, 40ft en 45ft. Daarnaast zij er wagons voor het vervoer van trailers, met of zonder trekkende eenheid en wissellaadbakken/ Swap Boddies. De spoorvervoerders adviseren u graag over welk type voor u het meest geschikt is.

De verschillende wagons zijn herkenbaar aan hun lettercode. De eerste letter (hoofdletter) geeft de belangrijkste eigenschap weer. Zo is elke E een open wagon, elke L een containerdraagwagen, elke H een gesloten wagon met schuifdeuren, enzovoorts. De overige kleine letters geven andere eigenschappen aan. Om één voorbeeld te geven: de letter a geeft aan dat de wagon beschikt over 2 draaistellen met ieder 2 assen. Zulke wagens kunnen zwaarder worden beladen dan standaard wagons met 2 vaste assen. Het aanbod is erg uitgebreid daarom geven we hier alleen de belangrijkste basistypen aan.

Normale open wagon (E-type)
De E-wagons zijn gewone stortwagons met een platte vloer, die aan het uiteinde en zijdelings kunnen kippen. Zij worden gebruikt voor het vervoer van goederen in bulk of volumineuze goederen zoals schroot en kolen, die niet hoeven te worden beschermd tegen slechte weersomstandigheden.

Stortwagon (F-type)
falnsDeze wagons worden ook gebruikt voor het vervoer van goederen die niet tegen slechte weersomstandigheden hoeven te worden beschermd. De stortwagon wordt ook wel een zelflosser genoemd omdat de bulkgoederen door hun zwaartekracht eenvoudig kunnen worden gelost via kleppen aan de zijkant. Toegepast voor bulkgoederen zoals ertsen, kolen, cokes, steenslag, korrelvormige producten en gelijksoortige goederen. 

 

 

 

Stortwagons met dak (T-type)
Kenmerkend voor de T-wagens is het opengaand dak of roldak. T-wagons zijn doorgaans uitgevoerd als stortwagons om makkelijk van boven te kunnen laden. Ze kunnen zijn uitgevoerd zowel als onderlosser als met een vaste vloer. Het gaat over het algemeen om goederen die goed afgesloten moeten worden vervoerd zoals staalplaten, kalk, cement, dolomiet en meststoffen.

Gesloten wagon (G-type)
Deze traditionele gesloten wagon wordt veel gebruikt voor het vervoer van allerhande stukgoederen die beschermd moeten zijn tegen slechte weersomstandigheden. Dozen, bussen, kisten, zakken kunnen via kleine schuifdeuren in het midden aan beide zijden van de wagon worden geladen of gelost.

habinsGesloten wagon met schuifwanden (H-type)
Uitermate geschikt voor het vervoer van gepalletiseerde ladingen die ook niet tegen slecht weer kunnen. De wagon heeft 4 grote aluminium schuifdeuren. Elke deur maakt een helft van de wagonlengte toegankelijk. Hierdoor is het laden en lossen met bijvoorbeeld heftrucks erg makkelijk. Deze veelgebruikte wagon wordt onder meer toegepast voor het vervoer van grote papierrollen, witgoed en auto-onderdelen. 

 

 

 

Platte wagon (K-type, R-type en S-type)
De platte en open wagon wordt veel gebruikt voor het vervoer van metaalproducten (profielijzer, betonijzer, buizen, staalrollen), bosbouwproducten, machines, tractoren enz. De zijkanten kunnen worden neergeklapt waardoor laden en lossen eenvoudig is. De R-typen hebben draaistellen en zijn extra lang. De S-typen hebben ook draaistellen en vervoeren afhankelijk van de uitrusting containers, bomen of rollen plaatstaal. Deze platte wagons kunnen zijn uitgerust met een huifzeil tegen weersinvloeden voor het vervoer van papierrollen, staalrollen, compacte gepalettiseerde eenheden, huishoudtoestellen en nog veel meer.

containerdraagwagenContainerdraagwagon (L-type en S-type)
Deze wagon is speciaal gemaakt voor het vervoer van containers en wisseellaadbakken van verschillende afmetingen. L-typen zijn twee-assers en S-typen zijn vierassers. 

 

 

 

 

Bulkwagons met lossing onder druk (U-type)
De U-wagons zijn geschikt voor bulkgoederen die onder (hoge) druk moeten worden gelost zoals poeders en granen. 

Koelwagons (I-type)
Wagons die zijn uitgerust met koel- of isolatiemiddelen dragen het kenmerk I. Ook hier worden allerlei andere eigenschappen met letters aangegeven zoals de letter c voor de aanwezigheid van vleeshaken. 

Ketelwagons (Z-type)
ketelwagen kijfhoekDit zijn speciale wagons ontwikkeld voor het vervoer van chemische producten. In veel gevallen zijn de ketelwagons particuliere wagons. 

Er bestaat overigens een belangrijk onderscheid tussen wagons die eigendom zijn van de railgoederenvervoerder en de wagons die eigendom zijn van wagonverhuurder. De laatste groep staat bekend als P-wagons die in totaal zo'n 35 procent uitmaken van alle wagons in Europa. P-wagons zijn over het algemeen gespecialiseerde wagons. De grootste groep bestaat uit tankwagons voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Binnen Europa zijn er zo’n 180.000 geregistreerde P-wagons. Voordat P-wagons kunnen worden gebruikt, moeten ze eerst worden geregistreerd (immatriculatie) bij een spoorwegonderneming die ze vervolgens kan inzetten. Er is dus een sterke relatie tussen de eigenaar van P-wagons en de spoorvervoerder.

Meer informatie
Een uitputtend overzicht van beschikbare wagontypen en alle technische details kunt u vinden via de websites van enkele grote railgoederenvervoerders in Europa. 

DB Schenker - Op de website van DB Schenker is een uitgebreid overzicht te zien van alle wagontypen en hun technische specificaties.

SBB Cargo - De Zwitserse spoorwegmaatschappij SBB-CFF geeft op de website eveneens een uitgebreid overzicht met technische gegevens van de wagons.