Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)

Voor de lange termijn (2020) werkt de rijksoverheid aan het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). 1 van de doelen van dit programma is het realiseren van vaste routes voor goederenvervoer die tot na 2020 kunnen worden gebruikt.

Goederentreinen die ten noorden van de Betuweroute rijden, worden beter gespreid over het spoorwegnet. Zo wordt het vervoer tussen Rotterdam en Noord-Duitsland niet meer via Amsterdam geleid, maar via de Betuweroute, Arnhem en de IJssellijn (Arnhem-Deventer-Zwolle). Voor de zuidoostelijke richting gaan goederentreinen rijden over de Betuweroute en via een nieuw te bouwen spoorboog bij Meteren naar Den Bosch, Eindhoven en verder.

Onderstaand kunt u een aantal relevantie documenten over PHS downloaden:

programma_hoogfrequent_spoorvervoer.pdf

phs_rapport_resultaten_goederenstudies_2_juli_2012.pdf

lange_termijn_spooragenda.pdf