Projecten

projecten br

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu publiceert jaarlijks het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte- en Transport (MIRT). Hierin staan de belangrijkste infrastructuurprojecten en de planning opgenomen. Naast infrastructuurprojecten die vanuit de overheid worden geïnitieerd, zijn er ook diverse projecten die vanuit de private sector tot stand komen. 

Een overzicht van de rijksprojecten en de projecten van private partijen kunt u nalezen in onze publicatie Spoor in Cijfers 2013.