Railterminals

rsc

De terminal is het overslagbedrijf dat een belangrijke schakel vormt bij de inzet van spoorvervoer. Vaak wordt bij terminals direct gedacht aan de overslag van containers (intermodale rail terminals), maar er zijn ook terminals voor de overslag van bulklading zoals agrarische produkten en steenkool.
reachstackerDe intermodale rail terminals zijn gespecialiseerd in het verticaal overzetten van containers, wissellaadbakken en kraanbare trailers van en op shuttletreinen. Hiervoor maken zij gebruik van portaalkranen en/of reachstackers. Een railterminal functioneert daarmee als een betrouwbaar en flexibel ontkoppelpunt tussen railgoederenvervoer en andere modaliteiten. Sommige railterminals voorzien ook in het overslaan van laadeenheden van de ene trein naar de andere.

De exploitatie van de terminal is in handen van de terminal operator. Dit kunnen onafhankelijke gespecialiseerde bedrijven zijn, maar het kan ook een verlengstuk zijn van de railgoederenvervoerder of logistieke dienstverlener. Terminal operators dragen zorg voor het efficient laden en lossen van de treinen en informeren hierover de overige partijen in de keten. Naast de overslag zijn de terminal operators ook actief op het gebied van het interne transport, tijdelijke opslag en beheer. Uiteraard zorgen zij daarbij voor bijbehorende administratie en benodigde controles.

Onderstaande infographic toont het Rail Service Center Rotterdam. Dit is de grootste intermodale railterminal in Nederland. Wekelijks vertrekken hier meer dan 100 containertreinen naar het Europese achterland. Veel containers worden aangeleverd met vrachtwagens over de weg. Daarnaast komen hier ook veel containers via de ernaast gelegen Rotterdam Shortsea Terminal (RST). Shortsea schepen komen bijv. uit Ierland en zetten de containers op de kade bij het RST. Vervolgens gaat een deel van die containers verder per spoor. Die worden dan met terminal trekkers en multi-trailer-chassis aangeleverd bij het Rail Service Center Rotterdam. Ten slotte komen ook containers binnen per spoor vanuit de Maasvlakte. Dit zijn deepsea containers die na bijlading ook richting Europees achterland gaan.