Stel uw vraag

Spoor is betrouwbaar!

De punctualiteit van het spoorgoederenvervoer is de laatste jaren sterk verbeterd

Spoorvervoer is betrouwbaar

De punctualiteit van goederentreinen is een belangrijk issue. De afgelopen jaren is door de vervoerders hard gewerkt aan de verbetering van de punctualiteit. Inmiddels is de punctualiteit van het spoor bijna vergelijkbaar met het wegvervoer.

Weinig last van congestie

Punctualiteit

De punctualiteit van goederentreinen is een belangrijk issue. De afgelopen jaren is door de vervoerders hard gewerkt aan de verbetering van de punctualiteit. Inmiddels zijn goede vorderingen gemaakt en ligt de punctualiteit bijna op het niveau van het wegvervoer. Verbeteringen zijn onder andere bereikt door betere afspraken met de opeenvolgende partijen in de logistieke keten. 

Communicatie
Naast punctualiteit is ook de communicatie naar klanten over de aankomsttijden en mogelijke vertragingen van groot belang. Hierin zijn ook grote verbeteringen opgetreden. Tegenwoordig worden klanten tijdig geïnformeerd over aankomsttijden en worden vertragingen direct doorgegeven.

Weinig tot geen congestie
Railgoederenvervoerders maken tijdig contact met de treindienstleiders van de railinfrabeheerders ProRail (gemengde net) en Keyrail (Betuweroute) als zij gebruik willen maken van het baanvak. Dit stelt de railinfrabeheerders in staat om een strakke dienstregeling op te stellen en de treinen zoveel als mogelijk conform deze dienstregeling te laten rijden. Hierdoor komt betrekkelijk weinig congestie voor op het spoor, hetgeen de betrouwbaarheid als modaliteit ten goede komt.

Stabiele prijsvorming
De prijsvorming van het railgoederenvervoer is opvallend stabiel ten opzichte van andere modaliteiten. Dit komt onder andere doordat afspraken voor langere tijd worden gemaakt en door het ontbreken van een allerlei toeslagen.