Stel uw vraag

Spoor is duurzaam

Steeds meer verladers kiezen om duurzaamheidsredenen voor het spoor!

Spoorgoederenvervoer is duurzaam

Een belangrijke trend is de toenemende behoefte bij met name verladers aan duurzame transportoplossingen. Ten opzichte van het wegvervoer biedt het railgoederenvervoer hierin veel voordelen.

Best rail practices

Rockwool bespaart 62% CO2-uitstoot

Rockwool bespaart 62% CO2-uitstoot door te kiezen voor intermodaal spoorvervoer, het equivalent van 10.797 bomen

Lees Best Rail Practice
Spoor groenste modaliteit

Duurzaamheid

Om een uitspraak te doen over de milieuperformance van verschillende vervoerswijzen is naast informatie over energieverbruik en emissies ook informatie vereist over de volgende logistieke kenmerken: capaciteit; beladingsgraad bij beladen rit; aandeel productieve kilometers; omwegpercentage; voor- en natransport (per vrachtauto).

In het railgoederenvervoer wordt onderscheid gemaakt tussen elektrische en dieseltreinen. Het energieverbruik en de emissies van treinen zijn sterk afhankelijk van het gewicht van de trein, dat wil zeggen het aantal wagons en de belading per wagon.

Onderstaand een weergave van een vergelijking tussen de verschillende vervoersmodaliteiten uit STREAM (Studie naar Transport Emissies van Alle Modaliteiten), uitgevoerd door CE Delft. Hieruit blijkt dat spoor relatief weinig CO2 uitstoot ten opzichte van de andere modaliteiten.

De vergelijking is op basis van intermodale lading op lange afstand (750 km of meer). Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde trein van 22 wagons en 66 TEU, waarbij het voor- na transport (weg) elk circa 10% van de totale afstand in beslag neemt. De studie maakt onderscheid in een drietal emissies, namelijk CO2, NOx en PM10.