Stel uw vraag

Spoor is veilig!

Het Nederlandse spoorwegsysteem is één van de veiligste ter wereld.

Spoorgoederenverkeer is veilig

Het Nederlandse spoorwegsysteem is één van de veiligste ter wereld. Dat komt onder andere door het geïnstalleerde veiligheidssysteem ATB (automatische treinbeïnvloeding). In principe grijpt het ATB-systeem in als een machinist een sein negeert.

Speciale aandacht voor gevaarlijke stoffen

ERTMS, een Europese standaard

Het Nederlandse spoorwegsysteem is één van de veiligste ter wereld. Dat komt onder andere door het geïnstalleerde veiligheidssysteem ATB (automatische treinbeïnvloeding). In principe grijpt het ATB-systeem in als een machinist een sein negeert. Hierdoor wordt de trein automatisch tot stilstand gebracht. Het systeem is echter alleen actief vanaf een snelheid van 40 km/h. Hierdoor kan een machinist toch door rood rijden zonder dat het ATB-systeem ingrijpt. Mede vanwege deze nadelen is in de jaren negentig ATB Nieuwe Generatie ontwikkeld, dat deze nadelen niet kent.

ERTMS
In de negentiger jaren is ook begonnen met de ontwikkeling van een Europese standaard voor het veiligheidssysteem op het spoor, het European Rail Traffic Management System (ERTMS). Met behulp van deze methode kunnen precies de positie, de afstand en de snelheid van de trein worden waargenomen. Het syteem zit in de rails gemonteerd en neemt alle bewegingen van het materieel waar. In Nederland is het geïmplementeerd in de Betuweroute en Hoge Snelheids Lijn Zuid.

Het voornaamste doel van ERTMS is het bevorderen van interoperabiliteit, zodat machinisten hun treinen met dezelfde locomotief veilig en optimaal over de landsgrenzen kunnen rijden. Belangrijk voordeel is tevens dat de capaciteit op het bestaande net groter wordt, omdat de treinen dichter op elkaar kunnen rijden.

Gevaarlijke stoffen
Op het gebied van veiligheid gaat binnen de spoorsector speciale aandacht uit naar het vervoer van gevaarlijke stoffen. De speciale zorg vertaalt zich in een zeer laag aantal ongevallen met gevaarlijke stoffen.
Het spoorvervoer heeft historisch gezien een voorsprong ten opzichte van het wegvervoer als het gaat om de veiligheidsreputatie. Desondanks werken de railgoederenvervoerders permanent aan het verder verhogen van het veiligheidsniveau. Zij streven naar een gezamenlijke aanpak van infrabeheerders, vervoerders en overheid om de veiligheid op het spoor te verhogen. Een resultaat is de Veiligheidsagenda die door KNV Spoorgoederen en ProRail is opgesteld.