Voordelen van het spoor

banner captrain

Het goederenvervoer per spoor heeft de afgelopen jaren aan kracht en waarde gewonnen. Het ontwikkelt zich steeds meer tot een serieuze modaliteit. Het aantal diensten is sterk toegenomen en ook de kwaliteit in de dienstverlening is duidelijk verbeterd. Dit heeft ertoe geleid dat steeds meer partijen binnen de logistieke keten nadenken over de mogelijkheden en de voordelen die het railgoederenvervoer te bieden heeft. Een belangrijke trend is de toenemende behoefte bij met name verladers aan duurzame transportoplossingen. Ten opzichte van het wegvervoer biedt het railgoederenvervoer hierin veel voordelen. Echter, het spoor biedt nog veel meer voordelen.