Betrouwbaar

betrouwbaar

Punctueel

De punctualiteit van goederentreinen is een belangrijk issue. De afgelopen jaren is door de vervoerders hard gewerkt aan de verbetering van de punctualiteit. Inmiddels zijn goede vorderingen gemaakt en ligt de punctualiteit bijna op het niveau van het wegvervoer. Verbeteringen zijn onder andere bereikt door betere afspraken met de opeenvolgende partijen in de logistieke keten. Voor de Betuweroute is een 'pilot ketenregie' uitgevoerd met opmerkelijke resultaten. Door betere afspraken steeg de punctualiteit over alle terminals gemeten van 73 naar 85 procent in de rijrichting naar Duitsland.

Naast punctualiteit is ook de communicatie naar klanten over de aankomsttijden en mogelijke vertragingen van groot belang. Hierin zijn ook grote verbeteringen opgetreden. Tegenwoordig worden klanten tijdig geinformeerd over aankomsttijden en worden vertragingen direct doorgegeven.

Geen last van congestie

Railgoederenvervoerders maken tijdig contact met de treindiensleiders van de railinfrabeheerders ProRail (gemengde net) en Keyrail (Betuweroute) als zij gebruik willen maken van het baanvak. Dit stelt de railinfrabeheerders in staat om een strakke dienstregeling op te stellen en de treinen zoveel als mogelijk conform deze dienstregeling te laten rijden. Hierdoor komt betrekkelijk weinig congestie voor op het spoor, hetgeen de betrouwbaarheid als modaliteit ten goede komt.

Stabiele prijsvorming

De prijsvorming van het railgoederenvervoer is opvallend stabiel ten opzichte van andere modaliteiten. Dit komt onder andere doordat afspraken voor langere tijd worden gemaakt en door het ontbreken van een allerlei toeslagen.