Flexibel

banner rrf

Hybride transport

Dit zeer belangrijke voordeel wordt vreeemd genoeg snel over het hoofd gezien. De term hybride transport wil zeggen dat er sprake is van een fall-back scenario. Bij vervoer over het spoor moet doorgaans ruimer van te voren worden gepland dan bij het wegvervoer. Mocht om wat voor reden dan ook het transport per spoor geen doorgang kunnen vinden, dan kan een verlader altijd nog terugvallen op het wegvervoer. Aangezien het wegvervoer normaliter een kortere transittijd kent, kan de opgelopen vertraging alsnog worden gecompenseerd en arriveert de lading nog bijtijds bij de ontvanger.  Verladende partijen die daarentegen altijd alles via de weg laten vervoeren lopen dus per definitie het risico dat, mocht er iets misgaan in het wegtransport, de goederen te laat afgeleverd worden bij de ontvanger.

Geen last van rij- en rusttijden

In tegenstelling tot het wegvervoer heeft het railgoederenvervoer geen last van rij- en rusttijden. Niet dat een machinist ongestoord uren achter elkaar mag doorrijden. In tegendeel, daar zijn strikte regels voor. Punt is dat de ene machinist zonder al te veel oponthoud wordt afgelost door de andere op een afgesproken en logische locatie. Op die manier hoeft een trein dus nooit lang stil te staan en volgt deze heel steady zijn route richting eindbestemming. Dit maakt de trein dus heel goed planbaar.

Geen beperkingen met feestdagen

In tegenstelling tot het wegvervoer kent  het spoorvervoer minder beperkingen in verband met feestdagen. Hierdoor is een stabielere goederenstroom te realiseren.