Ketenondersteunend

ketenondersteunend

Railgoederenvervoer is ketenondersteunend. Dit heeft betrekking op een tweetal zaken. In de eerste plaats vanuit fysiek oogpunt. Het railgoederenvervoer is een duidelijke aanvulling op andere modaliteiten en staat niet op zichzelf. Dit komt heel duidelijke naar voren in het intermodale vervoer. Daarnaast moet ook gedacht worden vanuit integraal oogpunt. Dat wil zeggen alle integrale logistieke facetten bezien vanuit verladende en ontvangende partijen in de keten, zoals voorraadbeheer en orderdoorlooptijden. Onder het kopje 'floating stock' wordt hier nader uitleg aan gegeven.

Groot bereik in combinatie met wegvervoer

Het spoor moet niet worden gezien als een modaliteit die op zichzelf staat. Het is juist ter aanvulling op / ondersteuning van andere modaliteiten. Te meer wanneer het gaat om intermodaal vervoer. In combinatie met het wegvervoer heeft het spoor een zeer grote reikwijdte. Door gebruik te maken van consolidatie kan dus zowel voor klein- als grootschalige lading voordeel worden behaald.

Floating stock

Een veelvuldig gebruikte term binnen de logistiek is 'floating stock'. Dit principe duidt op de mogelijkheid om de voorraden halffabrikaten of eindproducten dichter naar de afzetmarkt te verschuiven. Er wordt als het ware een extra voorraadlocatie ingebouwd. Deze voorraadlocatie kan fysiek zijn door een crossdockcentrum te plaatsen dan wel virtueel door gebruik te maken van een intermodale railterminal. Wat zijn de voordelen van dit concept?

  1. De orderdoorlooptijd wordt korter, aangezien de voorraden zich dichter bij de klant bevinden;
  2. Schaalvoordelen in het transport door telkens 1 of meerdere FTL's richting afzetgebied te sturen;
  3. De klant kan frequenter en in kleinere hoeveelheden bestellen, zonder dat de kosten stijgen;
  4. De servicegraad gaat omhoog;
  5. In geval van een virtueel warehouse is sprake van minimale voorraadkosten (afhankelijk van terminal).

Belangrijke aspecten waarmee rekening dient te worden gehouden zijn de transittijd en de frequentie van de desbetreffende dienst waarvan gebruik wordt gemaakt.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp of wilt u advies inwinnen? Rail Cargo information Netherlands denkt graag met u mee en geeft advies hierin. Neem hiervoor desgewenst contact met ons op.